Tuesday, March 13, 2012

Membuat Gambar dengan Teknik Titik-Titik (Pointilis)

Bahan dan alat yang disiapkan sebagi berikut :
  • Kertas gambar
  • Pensil 
  • Cat poster/cat air
  • Kuas kecil




Berikut langkah membuat lukisan dengan teknik pointilis :
  1. Buatlah sketsa gambar objek buah-buahan (apel, pisang dan pir) di atas kertas dengan pensil tipis
  2. Warnailah gambar buah tersebut dengan titik-titik warna. gunakanlah satu warna dulu. warnailah merah pada gambar apel, kuning pada pisang, dan hijau pada pir.
  3. Sekarang tambahkan titik-titik berwarna lebih gelap untuk membuat gradasi bayangan dan menambahkan titik-titik pada warna pertama untuk membuat highlights.
  4. Terakhir, buatlah latar belakang lukisan dengan warna yang hangat dan lembut



Nama : Fitroyati
Kelas  : IX 4
Bahan : Crayon
Sekolah : MTsN 1 Mataram








Nama : Hani Ainussofi
Kelas  : IX 6
Bahan : Pastel
Sekolah : MTsN 1 Mataram








Nama : Hidayatun N
Kelas  : IX4
Bahan : Pensil Warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Karmilawati
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil Warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Maulana Akbar
Kelas  : IX1
Bahan : Crayon
Sekolah : MTsN 1 Mataram





Nama :
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil Warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Nuru Huda
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil Warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Pujiana Laili
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil Warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Qowiza Purqoni
Kelas  : IX1
Bahan : Pastel
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Nama : Ridhol Walidain
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram





Nama : Ririn
Kelas  : IX4
Bahan : Crayon
Sekolah : MTsN 1 Mataram





Nama : Risa Yuni
Kelas  : IX 6
Bahan : Pensil warna
Sekolah : MTsN 1 Mataram




Sumber    : Belajar Melukis oleh Deri Robins, Tiga Serangkai

No comments :

Post a Comment